quitter.pl

Mikolaj Friendica
A nice movie about Euler's identity
https://www.youtube.com/watch?v=yPl64xi_ZZA&


Mikolaj Friendica

PyClustering

Rich library containing various clustering algorithms:
https://pyclustering.github.io/https://faker.readthedocs.io - świetny pakiet do generowania losowych danych, które wyglądają jak prawdziwe. Bardzo wygodny - nie trzeba testować algorytmów na prawdziwych danych, które podlegają ochronie.


newer older

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.