quitter.pl

Mikolaj Friendica

COVID-19 Sickness Quotient

Can we predict the end of pandemic?

Analysis at: https://orange-attractor.eu/?p=422
Mikolaj Friendica

PyClustering

Rich library containing various clustering algorithms:
https://pyclustering.github.io/Mikolaj Friendica
https://faker.readthedocs.io - świetny pakiet do generowania losowych danych, które wyglądają jak prawdziwe. Bardzo wygodny - nie trzeba testować algorytmów na prawdziwych danych, które podlegają ochronie.


newer older

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.