quitter.pl

Decyzja Premiera o organizacji „wyborów” 10 maja nieważna
https://panoptykon.org/niewazna-decyzja-wybory-10-maja
Sąd: masowa inwigilacja Amerykanów była nielegalna
https://panoptykon.org/snowden-masowa-inwigilacja-nielegalna


noyb: miesiąc po Schrems II składamy 101 skarg w całej Europie
https://panoptykon.org/noyb-skargi-schrems-ii„Tarcza prywatności” uchylona. Przełom w przesyłaniu danych Europejczyków za ocean
https://panoptykon.org/schrems-ii

Pozywamy Pocztę Polską za nielegalne przetwarzanie danych osobowych
https://panoptykon.org/pozywamy-poczte

newer older

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.