quitter.pl


ETPC: rejestracja kart prepaid warunkowo dopuszczalna
https://panoptykon.org/etpc-rejestracja-kart

Dzień Ochrony Danych Osobowych: 10 grzechów reklamy internetowej
https://panoptykon.org/dzien-ochrony-danych-osobowych-2020

Pornografia i dzieci. Co robić? Rozmowa z Łukaszem Wojtasikiem i Mikołajem Sowińskim
https://panoptykon.org/biblio/pornografia-i-dzieci-co-robic-rozmowa-z-lukaszem-wojtasikiem-i-mikolajem-sowinskim


DivMod Friendica
W skrócie: jeszcze więcej władzy dla Google i figa dla innych. Efektem ubocznym będzie być może mniejszy stopień śledzenia użytkowników końcowych, ale to raczej nie jest pewne.


newer older

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.