Skip to main content
Religia wliczana do średniej ocen – przesłaliśmy uwagi dotyczące projektu zmiany Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
https://wolnoscodreligii.pl/2024/02/19/religia-wliczania-do-sredniej-ocen-przeslalismy-uwagi-do-projektu/„Szkolne Rekolekcje Wielkopostne” w ZSP nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim. Dyrektor szkoły komentuje obszerny opis wydarzenia religijnego umieszczonego na fp szkoły trzema krzyżami i sercem – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2024/02/20/szkolne-rekolekcje-wielkopostne-w-zsp-nr-1-w-piotrkowie-trybunalskim/Organizatorem rekolekcji nie jest ani szkoła czy katecheta lecz proboszcz parafii kościoła katolickiego – pismo interwencyjne do dyrekcji SP nr 41 w Łodzi
https://wolnoscodreligii.pl/2024/02/14/msza-zamiast-lekcji-rekolekcje-sp-nr-41-w-lodzi/Czy rekolekcje mogą odbywać się zamiast lekcji umieszczonych w planach zajęć? Czy szkoła może pytać kto nie będzie uczestniczył w rekolekcjach? Rekolekcje w szkołach – fundacja odpowiada na pytania
https://wolnoscodreligii.pl/2024/02/07/rekolekcje-pytania-odpowiedzi/


„Wspomaganie uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości opartej na obiektywnej hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny” – bezprawne zapisy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w SP nr 3 w Radomiu – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2024/02/05/wspomaganie-uczniow-w-budowaniu-wlasnej-lecz-wlasciwej-hierarchii-wartosci-opartej-na-obiektywnej-hierarchii-w-ktorej-najwyzej-znajduje-sie-byt-absolutny/
Ale czad! W znaczeniu poziomu natężenia zaczadzenia kadzidłem.
This entry was edited (3 weeks ago)


Szkoła kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości oraz umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej uczniów poprzez organizowanie uroczystości z okazji świąt kościelnych – niewłaściwe zapisy Statutu w SP nr 35 w Tychach
https://wolnoscodreligii.pl/2024/02/01/szkola-ksztaltuje-i-rozwija-postawy-uczniow-w-oparciu-o-chrzescijanski-system-wartosci-oraz-organizuje-uroczystosci-religijne/„Wspomaganie uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości opartej na obiektywnej hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny” – bezprawne zapisy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w SP nr 3 w Radomiu – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2024/01/17/wspomaganie-uczniow-w-budowaniu-wlasnej-lecz-wlasciwej-hierarchii-wartosci-opartej-na-obiektywnej-hierarchii-w-ktorej-najwyzej-znajduje-sie-byt-absolutny/„Wspomaganie uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości opartej na obiektywnej hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny” – bezprawne zapisy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w SP nr 3 w Radomiu – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2024/01/17/wspomaganie-uczniow-w-budowaniu-wlasnej-lecz-wlasciwej-hierarchii-wartosci-opartej-na-obiektywnej-hierarchii-w-ktorej-najwyzej-znajduje-sie-byt-absolutny-bezprawne-zapisy-programu-wychowawczo/Szkoła kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości oraz umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej uczniów poprzez organizowanie uroczystości z okazji świąt kościelnych – niewłaściwe zapisy Statutu w SP nr 35 w Tychach
https://wolnoscodreligii.pl/2024/01/12/szkola-ksztaltuje-i-rozwija-postawy-uczniow-w-oparciu-o-chrzescijanski-system-wartosci-oraz-organizuje-uroczystosci-religijne/


Szkoła kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości oraz umożliwia podtrzymanie tożsamości religijnej uczniów poprzez organizowanie uroczystości z okazji świąt kościelnych – niewłaściwe zapisy Statutu w SP nr 35 w Tychach
https://wolnoscodreligii.pl/2024/01/12/szkola-ksztaltuje-i-rozwija-postawy-uczniow-w-oparciu-o-chrzescijanski-system-wartosci-oraz-umozliwia-podtrzymanie-tozsamosci-religijnej-uczniow-poprzez-organizowanie-uroczystosci-z-okazji-swiat-kosci/
„Wspomaganie uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości opartej na obiektywnej hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny” – bezprawne zapisy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w SP nr 3 w Radomiu – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2023/12/22/wspomaganie-uczniow-w-budowaniu-wlasnej-lecz-wlasciwej-hierarchii-wartosci-opartej-na-obiektywnej-hierarchii-w-ktorej-najwyzej-znajduje-sie-byt-absolutny-bezprawne-zapisy-programu-wychowawczo/This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.