Skip to main contentPismo fundacji do RPO z prośbą o interwencję i wsparcie systemu kontroli oświaty w Polsce w obszarze dyskryminacji, indoktrynacji oraz praw człowieka, w szczególności praw mniejszości oraz praw rodziców i uczniów, a także komunikacji z obywatelami i organizacjami obywatelskimi
https://wolnoscodreligii.pl/2024/06/19/pismo-fundacji-do-rpo-z-prosba-o-interwencje-i-wsparcie-systemu-kontroli-oswiaty-w-polsce-w-obszarze-dyskryminacji-indoktrynacji-oraz-praw-czlowieka-w-szczegolnosci-praw-mniejszosci-oraz-praw-rodzic/Fundacji Lux Veritatis Tadeusza Rydzyka nie podoba się nasza kampania „Biskupie oddaj szkołę”. Treści przez nas udostępniane będą od teraz monitorowane przez Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, gdyż mogą obrażać uczucia religijne
https://wolnoscodreligii.pl/2024/05/29/fundacji-lux-veritatis-tadeusza-rydzyka-nie-podoba-sie-nasza-kampania-biskupie-oddaj-szkole-tresci-przez-nas-udostepniane-beda-od-teraz-monitorowane-przez-centrum-ochrony-praw-chrzescijan-gdyz-m/

Coroczny udział w koncercie kolęd, biegi survivalowe „Jestem silny jak św. Józef”, obecność nauczycieli na rekolekcjach. Nie chcę ujawniać swojego światopoglądu, bo boję się dyskryminacji, mobbingu, gorszego planu lekcji, gorszego przydziału godzin – list nauczyciela do fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2024/04/15/coroczny-udzial-w-koncercie-koled-biegi-survivalowe-jestem-silny-jak-sw-jozef-obecnosc-nauczycieli-na-rekolekcjach-nie-chce-ujawniac-swojego-swiatopogladu-bo-boje-sie-dyskryminacji-mo/Czy za uczestnictwo w Drodze krzyżowej organizowanej na terenie szkoły uczniowie otrzymują – jako zachętę do uczestnictwa – oceny z przedmiotów obowiązkowych prowadzonych przez wychowawców? – pytamy dyrekcji ZSOiT w Białymstoku
https://wolnoscodreligii.pl/2024/04/09/czy-za-uczestnictwo-w-drodze-krzyzowej-organizowanej-na-terenie-szkoly-uczniowie-otrzymuja-jako-zachete-do-uczestnictwa-oceny-z-przedmiotow-obowiazkowych-prowadzonych-przez-wychowawcow-pytamy-dy/


Lekcje odwołane, uczniowie niewierzący spędzają czas rekolekcji w świetlicy. Katecheci na matematyce (zastępstwo) puszczają filmy o tematyce religijnej – interwencja fundacji w SP nr 20 w Rudzie Śląskiej
https://wolnoscodreligii.pl/2024/04/08/rekolekcje-zastepstwa-interwencja-fundacji-w-sp-nr-20-w-rudzie-slaskiej/

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.