Skip to main content
Kontrola działalności fundacji zlecona Wojewodzie Lubelskiemu przez Wiceprezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (prof. Piotra Glińskiego – PiS)
https://wolnoscodreligii.pl/2023/05/10/kontrola-fundacji-wor-piotr-glinski-pis/Czy rekolekcje mogą odbywać się zamiast lekcji umieszczonych w planach zajęć? Czy szkoła może pytać kto nie będzie uczestniczył w rekolekcjach? Rekolekcje w szkołach – fundacja odpowiada na pytania
https://wolnoscodreligii.pl/2023/03/28/rekolekcje-pytania-odpowiedzi/

Czy rekolekcje mogą odbywać się zamiast lekcji umieszczonych w planach zajęć? Czy szkoła może pytać kto nie będzie uczestniczył w rekolekcjach? Rekolekcje w szkołach – fundacja odpowiada na pytania
https://wolnoscodreligii.pl/2023/03/10/rekolekcje-pytania-odpowiedzi/This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.