Skip to main content


Blisko 30 osobowa grupa uczniów jest zmuszona spędzić w szkole jedną godzinę dłużej, przeczekując ten czas w bibliotece szkolnej, bo 6 osób z klasy uczestniczy w katechezie – interwencja fundacji w V LO w Częstochowie
https://wolnoscodreligii.pl/2021/09/22/blisko-30-osobowa-grupa-uczniow-jest-zmuszona-spedzic-w-szkole-jedna-godzine-dluzej-przeczekujac-ten-czas-w-bibliotece-szkolnej-interwencja-fundacji-w-v/


Państwo polskie już tak ma - jak nie przymusza nikogo do praktyk religijnych to urzędy od tego cierpią. Przymus i przemoc są wpisane w istotę wyznania rzymskokatolickiego.
Blisko 30 osobowa grupa uczniów jest zmuszona spędzić w szkole jedną godzinę dłużej, przeczekując ten czas w bibliotece szkolnej, bo 6 osób z klasy zapisało się na katechezę – interwencja fundacji w V LO w Częstochowie
https://wolnoscodreligii.pl/2021/09/22/blisko-30-osobowa-grupa-uczniow-jest-zmuszona-spedzic-w-szkole-jedna-godzine-dluzej-przeczekujac-ten-czas-w-bibliotece-szkolnej-bo-6-osob-z-klasy-zapisalo-sie-na-katecheze-interwencja-fundacji-w-v/Oświadczenia o „rezygnacji” z udziału w zajęciach religii wraz z deklaracją o przejęciu odpowiedzialności za dziecko, okienka w planie zajęć z powodu katechezy – interwencja fundacji w ZS Nr 2 w Otwocku
https://wolnoscodreligii.pl/2021/09/22/oswiadczenia-o-rezygnacji-z-udzialu-w-zajeciach-religii-wraz-z-deklaracja-o-przejeciu-odpowiedzialnosci-za-dziecko-okienka-w-planie-zajec-z-powodu-katechezy-interwencja-fundacji-w-zs-nr-2-w-otw/„W związku ze zwolnieniem dziecka z zajęć religii…”, nieprawidłowa treść oświadczeń wymaganych w SP nr 5 w Brzegu – interwencja fundacji.Na religię zapisujemy dziecko, nie musimy go „zwalniać z obecności”
https://wolnoscodreligii.pl/2021/09/10/w-zwiazku-ze-zwolnieniem-dziecka-z-zajec-religii-nieprawidlowa-tresc-oswiadczen-wymaganych-w-sp-nr-5-w-brzegu-interwencja-fundacji-na-religie-zapisujemy-dziecko-nie-musimy-go-zwalniac-z-o/
W Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy zamiast lekcji jest wyjście z wychowawcami na mszę do Kościoła rzymsko-katolickiego. Kto nie idzie musi wcześniej zgłosić do nauczyciela i karnie pozostać w świetlicy – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2021/09/02/w-szkole-podstawowej-nr-3-w-gluszycy-zamiast-lekcji-jest-wyjscie-z-wychowawcami-na-msze-do-kosciola-rzymsko-katolickiego-kto-nie-idzie-musi-wczesniej-zglosic-do-nauczyciela-i-karnie-pozostac-w-swietl/


Oświadczenia o nieuczęszczaniu na religię są niezgodne z prawem, apelujemy o zgłaszanie placówek, w których wymagane są te bezprawne oświadczenia
https://wolnoscodreligii.pl/2021/09/02/oswiadczenia_o_nieuczeszczaniu_na_religie/


This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.