Skip to main content


Lekcje odwołane, uczniowie niewierzący spędzają czas rekolekcji w świetlicy. Katecheci na matematyce (zastępstwo) puszczają filmy o tematyce religijnej – interwencja fundacji w SP nr 20 w Rudzie Śląskiej
https://wolnoscodreligii.pl/2024/03/27/rekolekcje-zastepstwa-interwencja-fundacji-w-sp-nr-20-w-rudzie-slaskiej/
Organizatorem rekolekcji nie jest ani szkoła czy katecheta lecz proboszcz parafii kościoła katolickiego – pismo interwencyjne do dyrekcji SP nr 41 w Łodzi
https://wolnoscodreligii.pl/2024/03/26/msza-zamiast-lekcji-rekolekcje-sp-nr-41-w-lodzi/

„Wielki Post to dla chrześcijan szczególny czas nawrócenia, czyli odnowy naszej relacji z Bogiem i zmagania się z grzechem. Służą temu m.in. rekolekcje, które odbędą się w naszej szkole w dniach 18-20 marca w trakcie zajęć lekcyjnych” – rekolekcje szkolne w SP w Łochowie – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2024/03/21/rekolekcje-w-sp-lochowo/


Informacje w dzienniku „wyjście do kościoła – rekolekcje”, „rekolekcje – opieka” a kwestia usprawiedliwienia nieobecności uczniów niebiorących udziału w praktykach religijnych – interwencja w SP nr 3 w Chodzieży
https://wolnoscodreligii.pl/2024/03/20/informacje-w-dzienniku-wyjscie-do-kosciola-rekolekcje-rekolekcje-opieka-sp-nr-3-w-chodziezy/


Rekolekcje na terenie SP nr 10 w Koszalinie, rodzice uczniów zapisanych na religię, którzy nie chcą aby dziecko uczestniczyło w praktykach religijnych muszą złożyć takie oświadczenie u wychowawcy – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2024/03/19/rekolekcje-na-terenie-sp-nr-10-w-koszalinie/

„Rekolekcje szkolne. Do kościoła idą wszystkie klasy z uczącymi. Na świetlicy pozostaną wyłącznie osoby nie uczęszczające do kościoła”- komunikat dyrekcji ZS nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju – interwencja
https://wolnoscodreligii.pl/2024/03/18/rekolekcje-szkolne-wszyscy-do-kosciola-zs-9-jastrzebie-zdroj-interwencja/


„Wspomaganie uczniów w budowaniu własnej, lecz właściwej, hierarchii wartości opartej na obiektywnej hierarchii, w której najwyżej znajduje się Byt Absolutny” – bezprawne zapisy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w SP nr 3 w Radomiu – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2024/03/15/wspomaganie-uczniow-w-budowaniu-wlasnej-lecz-wlasciwej-hierarchii-wartosci-opartej-na-obiektywnej-hierarchii-w-ktorej-najwyzej-znajduje-sie-byt-absolutny/


Pytanie o udział w zajęciach religii w kwestionariuszu zapisu dziecka do klasy I szkoły podstawowej w ZS w Dąbrowie Chełmińskiej – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2024/03/18/pytanie-o-udzial-w-zajeciach-religii-w-kwestionariuszu-sp-dabrowa-chelminska/


Organizatorem rekolekcji nie jest ani szkoła czy katecheta lecz proboszcz parafii kościoła katolickiego – pismo interwencyjne do dyrekcji SP nr 41 w Łodzi
https://wolnoscodreligii.pl/2024/03/18/msza-zamiast-lekcji-rekolekcje-sp-nr-41-w-lodzi/This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.