Skip to main content
Dyrekcja szkoły w Klembowie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku odbędzie się w kościele. Nie podano godziny rozpoczęcia „części oficjalnej” – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2023/08/31/10788/


Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w kościele; rodzice muszą zrezygnować z zapisania dziecka na religię ale o etyce ani słowa – interwencja fundacji w ZSP w Czernicy
https://wolnoscodreligii.pl/2023/08/29/interwencja-w-zsp-w-czernicy/


Referendum ma charakter plebiscytu wyraźnie sprzyjającego jednej opcji politycznej – apel organizacji społecznych do Przewodniczącego PKW
https://wolnoscodreligii.pl/2023/08/29/referendum-ma-charakter-plebiscytu-apel-organizacji-pkw/
Gmina Lipinki podlinkowuje stronę Stowarzyszenia Pokolenie JP II i od 24 lat opłaca uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu. Dlaczego? – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2023/08/11/gmina-lipinki-16-tys-za-powierzenie-milosierdziu-bozemu/

Gmina Lipinki podlinkowuje stronę Stowarzyszenia Pokolenie JP II i od 24 lat opłaca uroczystość Powierzenia Ziemi Gorlickiej Miłosierdziu Bożemu. Dlaczego? – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2023/07/31/gmina-lipinki-16-tys-za-powierzenie-milosierdziu-bozemu/


„Po Mszy Świętej pozostajemy w kościele na uroczystym zakończeniu roku szkolnego wraz z wręczeniem awansów oraz świadectw z wyróżnieniem”, XIV LO w Katowicach organizuje zakończenie roku szkolnego w kościele – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2023/07/18/xiv-lo-w-katowicach-zakonczenie-roku-szkolnego-w-kosciele/

Kuba Orlik reshared this.
Msza święta na zakończenie roku szkolnego, katoliccy uczniowie SP nr 132 w Warszawie zaprowadzani są przez wychowawców do kościoła, pozostali idą do świetlicy – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2023/06/30/msza-swieta-sp-132-wawa/„Po Mszy Świętej pozostajemy w kościele na uroczystym zakończeniu roku szkolnego wraz z wręczeniem awansów oraz świadectw z wyróżnieniem”, XIV LO w Katowicach organizuje zakończenie roku szkolnego w kościele – interwencja fundacji
https://wolnoscodreligii.pl/2023/06/28/xiv-lo-w-katowicach-zakonczenie-roku-szkolnego-w-kosciele/
Wniosek fundacji o usunięcie ze statutu Przedszkola nr 26 informacji, że cele i zadania realizowane są „poprzez podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej poprzez organizowanie uroczystości z okazji świąt kościelnych z prezentowaniem symboli państwowych”
https://wolnoscodreligii.pl/2023/06/21/wniosek-fundacji-o-usuniecie-ze-statutu-przedszkola-nr-26-informacji-ze-cele-i-zadania-realizowane-sa-poprzez-podtrzymywanie-poczucia-tozsamosci-religijnej-poprzez-organizowanie-uroczystosci-z-okaz/
Kontrola działalności fundacji zlecona Wojewodzie Lubelskiemu przez prof. Piotra Glińskiego (PiS), Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
https://wolnoscodreligii.pl/2023/06/06/kontrola-fundacji-wor-piotr-glinski-pis/
Kontrola działalności fundacji zlecona Wojewodzie Lubelskiemu przez Wiceprezesa Rady Ministrów Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego (prof. Piotra Glińskiego – PiS)
https://wolnoscodreligii.pl/2023/05/10/kontrola-fundacji-wor-piotr-glinski-pis/


This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.