quitter.pl


Czy wszystkie galaktyki razem wzięte obracają się wokół jakiegoś „centrum”?
https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/czy-wszystkie-galaktyki-razem-wziete-obracaja-sie-wokol-jakiegos-centrum/


newer older

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.